Bitrix24 có tất cả các công cụ họp trực tuyến ở cùng một chỗ: bảng tin trực tiếp, trò chuyện, gọi điện thoại, cuộc gọi video, v.v.!

Tìm hiểu thông tin và tạo tài khoản miễn phí tại đây: https://fusion.vn/bitrix24

Nền tảng hợp tác miễn phí

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các công ty bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất trực tuyến.

Bảng tin

Tin tức, cập nhật, thông báo, thích/phản ứng, huy hiệu trân trọng, v.v.

Bình chọn cho nhân viên

Một cách nhanh chóng và tiện lợi để thu thập ý kiến từ nhóm của bạn, các bình chọn rất thú vị, gắn kết và vô cùng hữu ích.

Trò chuyện và hội nghị video

Dù làm việc từ xa hay không, các nhân viên sẽ luôn có nhiều lựa chọn để giao tiếp – trò chuyện, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video và hội nghị.