Bitrix24 101 – Khoá học tìm hiểu tổng quan về phần mềm quản lý doanh nghiệp Bitrix24

Một nền tảng duy nhất để quản lý các đầu mối, gắn kết với khách hàng, và chốt giao dịch

Bitrix24 là một công cụ CRM miễn phí đa năng cho các doanh nghiệp muốn kiểm soát toàn diện quy trình bán hàng của họ - từ tiếp thu đầu mối kinh doanh đến dịch vụ khách hàng.

 

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Bitrix24 hoặc đăng ký tài khoản miễn phí tại https://www.fusion.vn/bitrix24

Bitrix24 là một phần mềm lập kế hoạch dự án với hơn 35 công cụ để hợp tác làm việc cho nhóm và quản lý dự án.

Đồng thời, Bitrix24 cũng là một hệ thống CRM miễn phí hàng đầu với số lượng người dùng không giới hạn, số hồ sơ không giới hạn và không có chi phí ngầm.

Với hơn 10 triệu khách hàng, Bitrix24 hiện đang là CRM miễn phí #1 theo tổng số người dùng trên toàn cầu.

+3 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons