Marketing là gì?

 • Marketing là gì?

  Posted by Mậu Tâm on 18/08/2022 at 2:31 chiều

  Top 3 những câu trả lời mình được nghe nhiều nhất:

  1. marketing là bán hàng
  2. marketing là quảng cáo
  3. marketing là xây dựng thượng hiệu

  Theo bạn marketing là gì?

  Giáo replied 1 year, 8 months ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Giáo

  Member
  20/08/2022 at 7:31 chiều

  Marketing là một tiến trình tạo ra các giao dịch.

Reply to: Mậu Tâm
Top 3 những câu trả lời mình được nghe nhiều nhất…
Cancel
Your information:

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now