GBP 101: Bắt đầu với Google Business Profile – Trang doanh nghiệp trên Google

 • GBP 101: Bắt đầu với Google Business Profile – Trang doanh nghiệp trên Google

  Posted by Giáo on 06/10/2022 at 10:50 chiều

  Google Business Profile (GBP, Trang doanh nghiệp trên Google) là gỉ?

  Đây một tiện ích giúp bạn dễ dàng quản lý sự hiện diện trực tuyến của mình trên các tiện ích phổ biến như bản đồ Google Maps, công cụ Google tìm kiếm, quảng cáo Google Ads, đồng thời kết nối với khách hàng trực tiếp hiện có và khách hàng tiềm năng của bạn.

  Chủ đề GBP 101 sẽ giúp bạn từng bước xây dựng và quản lý GBP.

  Bắt đầu bằng các hướng dẫn công việc tiếp theo ngay sau đây:

  Truy cập trang chủ: https://www.google.com/intl/vi_vn/business/

  • This discussion was modified 1 year, 7 months ago by  Giáo.
  Giáo replied 1 year, 7 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Reply to: Giáo
Google Business Profile (GBP, Trang doanh nghiệp …
Cancel
Your information:

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now