Ấn phẩm marketing định kỳ

 • Ấn phẩm marketing định kỳ

  Posted by Mậu Tâm on 02/12/2022 at 12:28 chiều

  1) Thời điểm xuất bản

  Hàng tháng

  Hàng tuần

  Hàng ngày

  Hàng quý

  Hàng năm

  Lịch sự kiện đặc biệt

  2) Nội dung

  – Thông tin hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn đó.

  Ví dụ:

  – Danh sách 20 câu chúc Tết bằng Tiếng Anh dành cho trung tâm ngoại ngữ

  – Danh mục những đợt marketing trong năm dành cho bộ phận marketing & sales

  3) Hình thức

  – Hình ảnh

  – PDF

  – Video

  Mậu Tâm replied 1 year, 6 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Reply to: Mậu Tâm
1) Thời điểm xuất bản Hàng tháng Hàng tuần Hàng n…
Cancel
Your information:

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now