Kết nối doanh nhân giáo dục tại COACHING.vn

Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi, và kết nối với những thành viên nhiệt tình của cộng đồng.

Trang chủ Trang chủ Thông báo chung Hướng dẫn tương tác: Bấm like và trả lời những bài viết mà bạn đọc

 • Hướng dẫn tương tác: Bấm like và trả lời những bài viết mà bạn đọc

  Posted by Mậu Tâm on 25/10/2022 at 2:32 chiều

  Xây dựng văn hoá phản hồi của cộng đồng.

  • Phản hồi ngay các thông tin bạn nhận được qua bài viết, hoặc tin nhắn từ người khác, bằng cách bấm like hoặc để lại câu trả lời.
  • Hãy đảm bảo mọi thông tin đến bạn đều được phản hồi trong vòng tối đa 24 giờ, và không quá 1 ngày làm việc.
  Mậu Tâm replied 1 year, 6 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Reply to: Mậu Tâm
Xây dựng văn hoá phản hồi của cộng đồng. Phản h…
Cancel
Your information:

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now