Kết nối doanh nhân giáo dục tại COACHING.vn

Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi, và kết nối với những thành viên nhiệt tình của cộng đồng.

Trang chủ Trang chủ Thông báo chung Bắt đầu tại đây

 • Bắt đầu tại đây

  Posted by Mậu Tâm on 25/10/2022 at 1:34 sáng

  Chào mừng bạn gia nhập COACHING.vn

  Đây là một vài thông tin để bạn bắt đầu hoà nhập, theo kịp và nhận những lợi ích từ cộng đồng.

  Ba bước cần làm ngay

  1. Tạo tài khoản

  Đây là cộng đồng kín, do vậy bạn cần tạo một tài khoản & đăng nhập để xem nội dung và tham gia (tại đây)

  2. Ảnh đại diện

  Thêm ảnh đại diện thật đẹp và cập nhật hồ sơ để mọi người nhận ra và tương tác với bạn.

  3. Làm quen & tự giới thiệu

  Viết một bài tự giới thiệu thật ngắn gọn tại đây

  • This discussion was modified 1 year, 5 months ago by  Mậu Tâm.
  • This discussion was modified 1 year, 5 months ago by  Mậu Tâm.
  • This discussion was modified 1 year, 5 months ago by  Mậu Tâm.
  • This discussion was modified 1 year, 5 months ago by  Mậu Tâm.
  • This discussion was modified 1 year, 5 months ago by  Mậu Tâm.
  Mậu Tâm replied 1 year, 5 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Reply to: Mậu Tâm
Chào mừng bạn gia nhập COACHING.vn Đây là một vài…
Cancel
Your information:

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now